Ma`rifat nurining kuchi

Ko‘rinishdan tuproqdayin oddiy gohi,

Yerday  hokisor,  yerdan uzilmas nigohi.

Sherday na`ra  tortgan ammo kerak chog‘i

Ma`rifatli mard insonlar kerak bizga.

Ko‘ngilda pok  niyat  bo‘lsa nur  bulog‘i,

Jaholatga qarshi chiqqan har bir  oni,

Butun  dunyo qalqonlari, qosh-qarog‘i

Ma`rifatga to‘la zotlar kerak bizga.

                                        (Muhammad Yusuf)

Ma`rifat yillar davomida tarbiyalanib boradi va inson qalbiga  singib boradi.  Inson ma`rifatning oltin mevasi bo‘lgan  kitoblardan  ziyo  nurini oladi. Inson qancha ko‘p bilim olsa,  bilim olish uchun tirishsa,  demak bilingki,  bu insonda MA`RIFAT NIHOLLARi  bo‘y cho‘zmoqda. Bunday insonlarga e`tibor  berilsa, qo‘llab-quvvatlansa, albatta nihollar ko‘kka  yuksalib bo‘y cho‘zaveradi.

Bunday  nihollarning ko‘kka intilishlariga qarshilik tug‘diradigan shunday bir kuch borki, u qalbingizdagi quyosh nurlarini tuman bo‘lib to‘sib qo‘yishga urinadi. Shu  o‘rinda jaholat tushunchasiga keladigan bo‘lsak,  Jaholat – bu juda ham qora so‘z, inson qalbini bulg‘ovchi tuyg‘u  bo‘lib hisoblanadi. Jaholat va   johillik hech qachon o‘z- o‘zidan paydo bo‘lmaydi.  Ya`ni insonga nafrat, unga ezgu amallarni tilamaslik hech qachon o‘z- o‘zidan  paydo bo‘lmaydi. Nimadir  bunga sabab bo‘ladi-ki, inson qalbida qandaydir  kuchli qo‘rquvmi, yoki kuchli nafrat tugunimi paydo bo‘ladiki inson ma`rifati va aql-u zakovati ojizlik yoki zaiflik qilib bu qo‘rquv yoki nafratni yenga olmaydi. Natijada esa jaholat insonni asta-sekin o‘z domiga tortib ketaveradi, o‘zining zulmat, qo‘rqinch va alamga to‘la  yutib yuboruvchi yo‘laklari sari yetaklayveradi.  Inson ruhan kuchi, ma`nan kuchli yetuk bo‘lsa bu jaholat domi zulmatini o‘z ziyosi ila yengib chiqa oladi.

“Jaholatga qarshi ma’rifat” mavzusida tumandagi 1-sonli kasb-hunar maktabida o‘qituvchi hamda o‘quvchi yoshlar bilan davra suhbati tashkil etildi. Davra suhbatida tuman hokimi o‘rinbosari N.Allanazarov, tuman diniy qo‘mita bosh mutaxassisi J.Boboyev, tuman ma`naviyat va ma`rifat bo‘linmasi rahbari Sh.Mamadiyev ishtirok etishdi. Zeroki biz  jaholatga qarshi ma`rifat bilan kurashar ekanmiz,  ma`rifatimizni  yuksaltirishimiz uchun  ko‘plab  kitoblar  o‘qishimiz,  dunyoviy  va yetarli darajada diniy  bilimlarga  ega bo‘lishimiz lozim. Chunki bunday shaxslar qalbida  zulmga o‘rin bo‘lmaydi.  Dinning maqsadini bilgan, uni tushungan inson   hech qachon qalbida birovga qarshi yomon  niyat-u amal bu yoqda tursin, yomon o‘ylar, yomon so‘zlarni ham hech qachon o‘ylamaydi. Zulm,   qahr va  adovat bo‘lmagan  joyda  esa  jaholat urug‘lari  zinhor va zinhor  unmaydi. Go‘yoki  urug‘  tuproq va suvsiz  unib  chiqa olmas ekan jaholat  ham xuddi shunday, zulm va adovatsiz,  qaxrsiz quruq toshga aylanadi. Shunday ekan bunday toshlarga aslo suv va tuproq, havo  berib uni qahr urug‘iga aylantirmasligimiz lozim.

Butun dunyoning tiragi,  millatlar  kelajagi  bo‘lgan yoshlar,  keling qo‘lni qo‘lga beraylik,  jipslashaylik, birlashaylik, jaholatga qarshi  ma`rifat bilan kurashib, ma`rifat olovini manguga yoqaylik. Zero  nuri  ila butun olamni nurafshon aylasin.

Qo‘lni- qo‘lga berib olamni qutqaraylik, qalblarimiz birga ekan, Ma`rifat nuri aslo so‘nmaydi!

Rayhon Mengziyayeva